EARL Teulon et fils

所在地區 : 法國入駐日期 : 2009/4/25

商家簡介

我們Château Vessière種植園位于尼姆南部" la Romaine"上, 綿延65公頃。我們的家族已經在這片土地上繁衍了7代。位于羅那河谷,正處在尼姆科特埃的中心,我們的的酒莊表現出這片神奇土地的所有特色和優點

法定命名/酒品類別:Costières de Nîmes
莊園面積 (公頃) :65 ha
年產量 (hl):3000 hl

招商代理:

法國朗格多克-魯西榮大區之家

地址:上海市威海路128弄長發大廈101、102、103室
電話:021-63 18 00 56
網址:www.fia-lr.com
郵箱:xu@suddefrance-export.com
聯系人:徐小姐

(想了解更多法國南部葡萄酒,請登陸 www.fia-lr.com 法國南部葡萄酒的官方網站)

公司全稱 : 
EARL Teulon et fils
 • 所在地區 : 法國
 • 公司類型 : 生產型,貿易型,
 • 代理條件 : 招中國總代理

商家產品

查看所有產品>

商家聯系方式

招商代理聯系方式

媒体新闻网
 • 山东
 • 博客
 • 鲜城
 • 财经
 • 科技
 • 社会
 • 资讯
 • 鲜城
 • 文化
 • 收藏
 • 博客
 • 彩票
 • 汽车
 • 车致
 • 资讯
 • 视频
 • 娱乐
 • 应用必备
 • 科技
 • 房产
 • 论坛
 • 佛学
 • 航空
 • 鲜城
 • 车致
 • 外汇
 • 手游
 • 综艺
 • 佛学
 • 出国
 • 英超
 • 航空
 • 军事
 • 科技
 • 财经
 • 天气
 • 山东
 • 应用必备
 • 外汇
 • 中超
 • 报价
 • 天气
 • 时尚
 • 教育
 • 车致
 • 娱乐
 • 时尚
 • 新闻
 • 汽车
 • 体育
 • 买车
 • 彩票
 • 出国
 • 军事
 • 财经
 • 军事
 • 读书
 • 军事
 • 视频
 • 财经
 • 手游
 • 航空
 • 探索
 • 车致
 • 历史
 • 房产
 • 搜索
 • 女性
 • 二手房
 • 文化
 • 时尚
 • 汽车
 • 娱乐
 • 娱乐
 • 新闻
 • 时尚
 • 明星
 • 汽车
 • 娱乐
 • 专栏
 • 游戏
 • 房产
 • 博客
 • 历史
 • 英超
 • 娱乐
 • 星座
 • 天气
 • 车致
 • 佛学
 • 读书
 • 科技
 • 体育
 • 读书
 • 科技
 • 文化
 • 英超
 • 外汇
 • 房产
 • 出国
 • 外汇
 • 体育
 • 彩票
 • 买车
 • 佛学
 • 娱乐
 • 汽车
 • 家居
 • 历史
 • 买车
 • 房产
 • 报价
 • 探索
 • 天气
 • 城市
 • 二手房
 • 科技
 • 综艺
 • 外汇
 • 佛教
 • 航空
 • 财经
 • 时尚
 • 游戏
 • 科技
 • 视频
 • 娱乐
 • 体育
 • 娱乐
 • 佛学
 • 家居
 • 读书
 • 佛学
 • 出国
 • 高尔夫
 • 搜索
 • 家居
 • 时尚
 • 手游
 • 手机
 • 图片
 • 游戏
 • 时尚
 • 教育
 • 车致
 • 育儿
 • 佛学
 • 博客
 • 科技
 • 历史
 • 财经
 • 读书
 • 财经
 • 读书
 • 新闻
 • 育儿
 • 文化
 • 鲜城
 • 时尚
 • 专栏
 • 高尔夫
 • 时尚
 • 视频
 • 汽车
 • 高清
 • 育儿
 • 教育
 • 视频
 • 娱乐
 • 论坛
 • 佛教
 • 搜索
 • 时尚
 • 鲜城
 • 报价
 • 房产
 • 科技
 • 中超
 • 教育
 • 高尔夫
 • 房产
 • 财经
 • 时尚
 • 高尔夫
 • 收藏
 • 股票
 • 财经
 • 体育
 • 娱乐
 • 历史
 • 航空
 • 时尚
 • 应用必备
 • 车致
 • 军事
 • 综艺
 • 科技
 • 视频
 • 图片
 • 买车
 • 探索
 • 旅游
 • 女性
 • 英超
 • 专栏
 • 高清
 • 财经
 • 报价
 • 探索
 • 时尚
 • 出国
 • 文化
 • 报价
 • 航空
 • 论坛
 • 外汇
 • 图片
 • 手机
 • 收藏
 • 游戏
 • 天气
 • 新闻
 • 游戏
 • 天气
 • 图片
 • 综艺
 • 手游
 • 历史
 • 军事
 • 财经
 • 明星
 • 时尚
 • 应用必备
 • 股票
 • 出国
 • 山东
 • 论坛
 • 读书
 • 搜索
 • 房产
 • 外汇
 • 读书
 • 娱乐
 • 游戏
 • 报价
 • 娱乐
 • 社会
 • 娱乐
 • 房产
 • 外汇
 • 财经
 • 手游
 • 买车
 • 彩票
 • 车险
 • 鲜城
 • 家居
 • 外汇
 • 车险
 • 鲜城
 • 娱乐
 • 车险
 • 家居
 • 体育
 • 育儿
 • 图片
 • 手机
 • 房产
 • 航空
 • 图片
 • 车致
 • 天气
 • 新闻
 • 房产
 • 手机
 • 社会
 • 科技
 • 汽车
 • 游戏
 • 报价
 • 博客
 • 旅游
 • 论坛
 • 女性
 • 文化
 • 游戏
 • 论坛
 • 出国
 • 时尚
 • 论坛
 • 搜索
 • 探索
 • 山东
 • 游戏
 • 天气
 • 时尚
 • 搜索
 • 综艺
 • 高尔夫
 • 手游